Kinh Nghiệm Khởi Nghiệp

Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ trong công ty khởi nghiệp năm 2019

Bên cạnh đó là nhiều trường hợp thuê người quen biết, bạn bè, người thân trong gia đình, họ hàng để củng cố niềm tin

Các thách thức lớn mà các doanh nhân trẻ phải gặp qua năm 2019

Đừng cố gắng trở thành tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người. Biết đề xuất giá trị và vai trò của những gì

Các giai đoạn quản trị doanh nghiệp cần thiết cho một startup năm 2019

Theo Ken Blanchard và Spencer Johnson, nhà quản trị nên bắt đầu giảm mức độ chỉ đạo của mình nhằm tạo khoảng trống vừa đủ

Những lời khuyên tệ hại trên mạng và bài học kinh doanh giá trị

Hãy lắng nghe lời khuyên của người khác nhưng phải áp dụng một cách thông minh vào trong bối cảnh kinh doanh cụ thể của

Những cách biến điểm yếu thành điểm mạnh cho nhà khởi nghiệp trẻ

Tuy không đề cập người đúng kẻ sai của câu chuyện, nhưng Joseph nhận định, Yan gần như luôn sáng suốt trong mọi việc. Vấn

Chuẩn mực cho công tác quản trị dành riêng cho công ty khởi nghiệp năm 2019

Như vậy, nhân viên luôn nói rằng họ muốn tiền, nhưng điều đó chưa chắc đúng. Những công ty thu hút nhân tài nhiều nhất