Kinh Nghiệm Lãnh Đạo

Phương pháp để phát huy nội lực tìm tàng của nhân viên trong công ty

Đào tạo cho cán bộ cấp trung về năng lực lãnh đạo là đặc biệt quan trọng vì đây là cấp triển khai công việc.

Giải pháp để phòng ngừa gian thương trong thương trường

Dựa vào thông tin trên tổng hợp lại đối chiếu với lời nói của Ông chủ mà sai lệch nhiều dữ liệu là biết được

Lòng trắc ẩn trên thương trường ở dưới góc nhìn của doanh nhân

Đằng sau sự thành công về mặt tài chính (Có tính chiến thuật), thì thành công lắng nghe> thấu hiểu để đắc nhân tâm (Có

“Mối thù với sếp” có thể giúp tận dụng được để phát triển công ty nếu biết tận dụng

Giải pháp cho hiện tượng này là gì? Không có đáp án chung, nhưng nguyên tắc là bám sát vào sự vận hành và thói

Học cách giải quyết được vấn đề theo phương pháp McKinsey

Cây vấn đề sẽ có phần gốc chính là định nghĩa vấn đề chúng ta đã xác định được ở bước 1. Từ đó, cây

Khám phá các lợi thế trong cạnh tranh của doanh nghiệp bạn

Về công nghệ, khả năng áp dụng cái mới, công nghệ mới … có thể sẽ là lợi thế cạnh tranh của bạn. Vì đơn